Banner Beheercommissie Natuur polders van Kruibeke - Yves Adams

Monitoring

Dit hoodstuk beschrijft de methodologie van de ecologische monitoring en de historische en actuele resultaten. Input wordt geleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Er kwamen in 2013 11 soorten broedvogels van de bijlage I tot broeden in het Vogelrichtlijngebied, waarvan 10 in de compensatiegebieden.

Via de foto's vindt u een bespreking per soort.

Soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn gemarkeerd met:

1

De gedetailleerde cijfers met...

Lees verder

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank.

Aantallen ganzen in het Linkeroeverdeel van het vogelrichtlijngebied worden sinds 2002 wekelijks geteld van begin oktober tot half maart....

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle soorten van de bijlagen II en IV die gedurende de monitoringsperiode werden aangetroffen. Waar mogelijk wordt aangegeven wat nodig is om deze soorten in het gebied te behouden.

Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende tot doel gestelde habitattypes op Linkerscheldeoever. Per habitat wordt ook het voorkomen en de evolutie van de bijhorende broedvogels besproken.