Broedvogels

Er kwamen in 2013 11 soorten broedvogels van de bijlage I tot broeden in het Vogelrichtlijngebied, waarvan 10 in de compensatiegebieden.

Via de foto's vindt u een bespreking per soort.

Soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn gemarkeerd met:

1

De gedetailleerde cijfers met verspreiding van elke soort over de gebieden vindt u via de link onderaan deze pagina.