Natuur en landbouw

Een belangrijk aantal eigenaars of gebruikers van percelen wordt rechtstreeks geconfronteerd worden met de havenuitbreiding en de natuurontwikkeling die daar bij hoort. Daarom voorziet de Vlaamse Regering in een pakket aan flankerende maatregelen. Daarnaast wordt waar mogelijk ingezet op samenwerking met de lokale landbouwers in het natuurbeheer.

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'