Natuur en wonen

De realisatie van natuur heeft een impact op de omliggende woonkernen. Gezien het Centraal Netwerk dit thema behandelt, is er binnen de Beheercommissie geen afzonderlijke werkgroep rond wonen. 

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'