Optimalisatie en beheer

In deze werkgroep wordt het beheer en de resultaten van alle gerealiseerde gebieden in detail besproken. De werkgroep lijst nodige ingrepen of maatregelen ter optimalisatie van het beheer of de inrichting van de gebieden op, werkt deze uit en begeleidt de uitvoering.

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'